Home > Doors > Security Doors

SECURITY DOORS

Η Spima συνεργάστηκε με τον κορυφαίο Γερμανικό κατασκευαστή θυρών υψηλής ταχύτητας, Efaflex και τώρα είναι έτοιμη να προσφέρει πόρτες ασφαλείας υψηλής ταχύτητας για να συμπληρώσει τo τυπικό εύρος σε  πόρτες υψηλής ταχύτητας .

 

Αυτές οι πόρτες είναι πόρτες εξαιρετικής ποιότητας σχεδιασμένες για ασφάλεια RC2 και RC4, όπου η προστασία των τιμαλφών είναι ύψιστης σημασίας. Μπορούμε να προσφέρουμε 2 πόρτες που καλύπτουν τις παραπάνω πιστοποιήσεις, το SST-Efficient και το SST-Secure. Δείτε παρακάτω για λεπτομέρειες.