Rack Inspection & Mapping Service

Rack inspection

RACK INSPECTION

Επιθεώρηση Rack

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε πρόσφατα έναν νέο κανονισμό EN 15167, ο οποίος απαιτεί τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων ραφιών για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χώρου εργασίας των αποθηκών. Ο κανονισμός υπαγορεύει το επίπεδο ζημιάς στα συστήματα ραφιών όταν τα εξαρτήματα ραφιών πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν.

 

Γνωρίζατε ότι ένα κατεστραμμένο πλαίσιο μπορεί να αποδυναμώσει τη στατικότητα του ραφιού σας έως και 40%; Αυτό θέτει αναπόφευκτα σε κίνδυνο τη ζωή του εργατικού σας δυναμικού, με συνέπεια να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό  την παραγωγικότητα και τη ροή παραγγελιών προς τους πελάτες σας σε περίπτωση ατυχήματος, για να μην αναφέρουμε τις χρονοβόρες διαδικασίες με την εμπλοκή των ασφαλειστικων εταιρειών κ.λπ.

 

Ακόμη και οι καλύτερες αποθήκες δεν εξαιρούνται από ατυχήματα. Εάν δεν αναφερθούν ζημιές και τα ράφια παραμείνουν πλήρως φορτωμένα, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για τη λειτουργία της αποθήκης.

Η Spima ξεκίνησε τώρα την υπηρεσία επιθεώρησης ραφιών, διαθέσιμη σε όλες τις κυπριακές επιχειρήσεις. Η υπηρεσία ελέγχου ραφιών θέτει τέρμα σε αυτόν τον κίνδυνο, επιτρέποντας στις εταιρείες να έχουν σιγουριά ότι οι εγκαταστάσεις τους έχουν αξιολογηθεί για την ασφάλεια και έχουν πραγματοποιήσει τις προτεινόμενες επισκευές από εξουσιοδοτημένο φορέα. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της τοποθέτησης παλετοραφων και εκατοντάδων εγκαταστάσεων σε εθνικό επίπεδο, να είστε βέβαιοι ότι θα πραγματοποιήσουμε έναν αυστηρό έλεγχο πάντα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες. Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή επιδιορθώσεις, αλλά μια επίσκεψη στον χώρο σας  και ενδελεχή επιθεώρηση ακολουθούμενη από μια αναφορά των ελαττωμάτων και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για κάθε ένα. Διατίθενται επίσης πινακίδες για να εμφανιστούν στο προσωπικό τα επιτρεπόμενα φορτία.

 

Το κόστος επιθεώρησης ραφιών έχει ως εξής:

  • Μέχρι 3000 θέσεων παλετών: 299 ευρώ + ΦΠΑ

  • Μεταξύ 3000 έως 5000 θέσεων παλετών 399 ευρώ + ΦΠΑ

  • Πάνω από 5000 θέσεων παλετών επικοινωνήστε μαζί μας για μια προσφορά

 

Παραδείγματα αναφοράς και σχεδια που εκδόθηκαν με αυτήν την υπηρεσία παρουσιάζονται παρακάτω:

Screenshot 2022-02-01 124139.png
Capture1.PNG
Capture2.PNG
Capture3.PNG
Capture.PNG

Mapping service

Επιπλέον, μια επιπρόσθετη (ή αυτόνομη) υπηρεσία είναι η χαρτογράφηση για την απαραίτητη εμφάνιση διαδρόμων, διαδρομών διαφυγής και σημείων πυροσβέσεις των χώρων, όπως απαιτείται να εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή από τους κανονισμούς πυρασφάλειας. Εκτός από αυτό, θα εμφανιστούν οι πλευρικές όψεις που δείχνουν την τοποθέτηση του πρώτου επιπέδου δοκιδων (το πιο σημαντικό για την ανθεκτικότητα του συστήματος) καθώς και τα επόμενα, ώστε να είναι εμφανείς η οποιαδήποτε αλλαγή   στα επίπεδα των δοκιδων . Οι χρεώσεις για αυτό είναι οι εξής:

  • Αντιστοίχιση σε 2D (παραδίδεται στον πελάτη σε μορφή PDF σε κλίμακα): 299 € + ΦΠΑ

Τα παραπάνω περιλαμβάνουν μόνο τυπικά ράφια APR και στάνταρ ράφια. Για όλους τους άλλους τύπους όπως το Drive in, τα πατάρια και τα ειδικά συστήματα αποθήκευσης, ρωτήστε μας για μια προσφορά.

 

Είναι δυνατή επίσης η αποστολή ιδιόχειρων σχεδίων μέσω email (εφ 'όσον υπάρχουν διαστάσεις). ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να χαρτογραφήσουμε το σύστημά σας σύμφωνα με αυτό και να παραδώσουμε μέσω e-mail.